Krona av Nina Zetterquist, finns att se på Konsteidemin i Göteborg.