10-gruppen lanserar sina juligare versioner av mönstren Otto, till höger, och Elsa, till vänster.