Mia E Göranssons små kvistar, högt över dörrposter och på väggar. Foto Frida Engström.