Leksandsfilten i tre färgställningar, med utgångspunkt i Leksandsdräktens förkläden. Foto Linda Mårthans. Bilderna är lånade från www.lyckaform.se.

Leksandsfilten i tre färgställningar, med utgångspunkt i Leksandsdräktens förkläden. Foto Linda Mårthans. Bilderna är lånade från www.lyckaform.se.