Klara Granath i montern för House of K, framför de spännande kontorsstolarna i Commedia dell arte-anda. Lägg House of K på minnet!