Med snajdig hemsida och fullmatat höstprogram drar Designgalleriet igång idag. Mer info på www.designgalleriet.se.