Collage av stolar som jag gillar: The butterfly stool av Sori Yanagi, 1954 till höger längst upp. Paul Loebachs högteknologiska dito till vänster, 2008. Lisa Jones mer organiska stol från 2007 till höger längst ner och till sist Amy Huntings spillvedssstol från 2008. Foto från www.vitra.com, www.paulloebach.com, www.lisajones.net och www.amyhunting.com.