Vacker mobil gjord av Royal Buffet. Mobilen säljs på Etsy och bilden är lånad därifrån, www.etsy.com.