Fuldesign fick ett stort genombrot under 2008 tack vare sina broderikit. Numera har kollektivet också en egen shop, därifrån bilden är lånad. www.fuldesign.se.