Carl Malmstens hantverksskola Capellagården ligger i Vickleby på Öland.