Det nordiska slöjd- och folkkonstuttrycket synas i sömmarna i utställningen A World of Folk i Stavanger. Bilden är lånad ur utställningsmaterialet, foto Heidi Lerkensfeldt (tv) ochh Wenche Kristensen.