Fredsduva från Jantze Brogård Asshoff, bilderna kommer från deras hemsida.